Сграда "Златен век" с валидност на правното действие на разрешение за строеж

16.07.2022

Сграда "Златен век" с валидност на правното действие на разрешение за строеж

На 14.07.2022 г. ВАС се произнесе с решение по иска на „Артекс Златен век“ ООД за установяване от съда правото на дружеството да построи сградата „Златен век“ въз основа на Разрешение за строеж № 134/26.01.2007 г. като завърши грубия строеж до 2024 г.

До решението на ВАС се стигна след като ДНСК обжалва решението на Административен съд – София град, с което искът на „Артекс Златен век“ ООД беше приет за процесуално допустим и основателен, а разрешението за строеж – за валидно до 2024 г.

Макар преди година друг състав на ВАС, по повод на обжалвана пред него обезпечителна мярка, също да прие иска за процесуално допустим, настоящият състав на ВАС прецени, че за дружеството е налице друг ред за процесуална защита.

В мотивите към решението на ВАС, обаче, съдът изрично заяви, че „В настоящия случай, от доказателствата по делото се установява, че за ищеца „Артекс Златен век“ ООД е налице правен интерес от установяване на съществуването на правото да извършва строително-монтажни работи, произтичащи от разрешение за строеж № 134/26.01.2007 г. на главния архитект на Столична община, което не е загубило правното си действие, както и правилно приема първоинстанционният съд.

“Вярваме, че отговорните институции ще вземат предвид изразените от двете съдебни инстанции становища относно валидността на Разрешение за строеж № 134/26.01.2007 г. и че дружеството няма да бъде повече неоснователно възпрепятствано и забавяно да завърши успешно строителството. С професионализма и вдъхновението на екип от стотици експерти в областта на архитектурата и строителството, нашата цел е да подарим на София сграда, която да бъде достойна архитектурна емблема за една европейска столица”, заявяват от АРТЕКС.

 

Затвори